Jan Anne van der Laan
home
werk
contact
over jan anne
muziek
T 06-81831724    |    E javdlaan@home.nl    |       |       
     
     
 

Over Jan Anne van der Laan

Als kind van een jaar of zes tekende ik met straatkrijt accolades op de stoep. Hierbij ontdekte ik iets magisch, ik kon de accolades veranderen in een profiel van het menselijk gezicht. Verrukt tekende ik alleen nog maar gezichten in profiel, op de stoep zoals de eerste jagers jachtdieren grafeerden op de wanden van hun grot. Iets van de 6-jarige straat-tekenaar zit nog in mij, want ik schilder voornamelijk portretten. En net als de oermens moet hebben gevoeld, ervaar ik daarbij iets van magie en betovering. Kunst heeft te maken met dat oergevoel.

In 1984 ben ik afgestudeerd aan Academie Minerva Groningen, in de richting eerstegraads leraar tekenen/kunstgeschiedenis. De recensent van Het Nieuwsblad van het Noorden vond mij een hoogtepunt in een verder matige examen-expositie. Dat gaf een tijdelijke kick maar ik besloot me toch maar om te scholen omdat er meer tekenleraren dan banen waren. Naast mijn baan als internetredacteur heb ik zo nu en dan geschilderd maar ook (als drummer) muziek gemaakt. De laatste jaren richt ik mij weer (bijna) volledig op de kunsten. In 2013-2015 heb ik De Foudgumse School gedaan; met mijn toenmalige klasgenoten heb ik Schildersgroep NOORD9 opgericht.
 

About Jan Anne van der Laan

When I was a child of about six years old, I drew accolades with street crayons on the sidewalk. Hereby I discovered something magical, I could change the accolades into a profile of a human face. Enchanted, I only painted faces in profile, on the sidewalk, like the first hunters engraved prey animals on the walls of their caves. In a way I still am this six year old street artist, I still paint portraits. And just like prehistoric humans must have felt, I experience something of magic and enchantment. Art has to do with that sensation.

In 1984, I graduated at Academy Minerva Groningen, as an art teacher. The local paper Nieuwsblad van het Noorden reviewed my work as a single highlight in a rather poor graduate exhibition. This gave me a temporary kick but I decided to change career because there were more art teachers than jobs. I worked mainly as a internet editor, In addition to that I occasionally painted and made music as a drummer. In recent years, I am (almost fully) focusing on the arts again. In 2013-2015 I did De Foudgumse School; with my classmates at that time, I founded the Painter Group NOORD9.

 

 
 

Exposities /Exhibitions

   
       
          Galerie Paterswolde, alle exposities 2018/2019  
  Galerie Fabriek Ried, met schildersgroep NOORD9 2018, september / november  
  Kunstencentrum K38 Roden, met schildersgroep NOORD9 2018, mei t/m juni  
  Antonius Ziekenhuis, Sneek 2017, april / juli  
  UMCG, Groningen, met schildersgroep NOORD9 2016/2017, december - maart  
  de Hege Stins, Eastermar met schildersgroep NOORD9 2016, oktober - december  
  Kunst aan het Water, Heeg, 2016, mei - augustus  
  Galerie Peter Leen XL, Breukelen met De Foudgumse School 2015, juli  
 

Galerie Lauswolt, Olterterp met De Foudgumse School

2014, juni - augustus  
 

Het Kruithuis, Groningen

1990, januari - maart  
       
 

Links

   
     
  Recensie "Van Schets tot ets" dorpsklanken.jpg (2018)  
  Interview Sneeker Courant sneeker_courant.pdf (2017)  
  Recensie Nieuwsblad vh Noorden Examenrecensie1984.jpg (1984)  
       
 

De zaak Van der Laan

   
  Recensie in het Friesch Dagblad FrieschDagblad
 
  Interview in de Leeuwarder Courant LeeuwarderCourant
 
  Preview drie pagina's De_zaak_Van_der_Laan_voorpublicatie  
  Bestellen www.boekscout.nl  
     

Noord9

   
  Aukje de Haan www.aukjedehaan.nl  
  Bert Dekker www.bertskunst.nl  
  Hinke Veenstra hinkeveenstra.nl/website  
  Jan Anne van der Laan janannevanderlaan.nl  
  Joke M. Wieringa joke-m-wieringa.nl  
  Sjoerd Jousma https://www.sjoerdjousma.info            
  Wia Geerligs www.wyageerligs.org  
  Wilma Lanser www.wilma-lanser.nl  
  Yteke van der Wal